De Venlo Cup Verbroedert

 

zaterdag 25 juli 2015
In februari 2013 heeft een aantal Venlose voetbalverenigingen het initiatief genomen om Venloverbroedert op te zetten. Het initiatief is ontstaan na een conflict tussen twee jeugdteams in de regio Venlo. Het incident wakkerde de al bestaande gedachte verder aan om samen met alle Venlosche voetbalverenigingen een veilig en sportief klimaat te realiseren : Venloverbroedert was geboren.

De doelstelling van Venloverbroedert is om normen en waarden bij leden en toeschouwers van de vijftien Venlose voetbalverenigingen onder de aandacht te brengen. Op die manier willen we bereiken dat iedere sporter in Venlo weet wat er van hem verwacht wordt. Via laagdrempelige en soms ludieke acties vragen we aandacht voor specifieke onderwerpen. De actie “ouders, langs de lijn of erover ?” en de spelregelavond met gastspreker Kevin Blom in het Valuas college zijn daarvan recente voorbeelden.

De kracht van Venloverbroedert is dat er samen wordt opgetrokken in het streven naar een plezieriger sportklimaat. We weten elkaar snel en gemakkelijk te vinden en kunnen op die manier conflicten in een vroeg stadium signaleren en vervolgens oplossen. Door de krachten te bundelen en samenwerking te bevorderen, wordt het onderlinge respect binnen de Venlose verenigingen vergroot. Precies datgene waar ook de Venlo cup voor staat.

De Venlo Cup onderschrijft de gedachte van Venloverbroedert dan ook volledig en biedt graag ruimte om aandacht hiervoor te vragen: voor aanvang van de finale van de Venlo Cup zullen er twee fairplay wedstrijdjes worden gespeeld. De teams bestaan uit een mix van F-spelertjes van alle 14 Venlose amateurvoetbalverenigingen. Een mooi voorbeeld van verbroedering bij onze jeugd. In de hoop dat jeugdspelers en de volwassen voetballers dit weekend – maar zeker ook daarna – elkaars voorbeeld zijn op weg naar een respectvolle en plezierige sportomgeving.