Acties

 

Wees Welkom, wie goed doet, goed ontmoet!
vrijdag 27 maart 2015
Alle bezoekers en deelnemers aan voetbalwedstrijden moeten in een veilige omgeving, op een ontspannen wijze, in een sportieve atmosfeer en respectvol bejegend naar wedstrijden kunnen kijken en/of deelnemen. En daarbij hoort: het elkaar ontmoeten voor de wedstrijd en het onvermijdelijke napraten na afloop van een wedstrijd. Daarbij past een goed gastheerschap voor de bezoekers van je sportpark.

Zaterdag 18 en zaterdag 25 april wil Venloverbroedert hier graag aandacht aan besteden met de actie Wees welkom.

De actie is gericht op:
-Vriendelijke ontvangst van de gasten op het sportpark en zorg dragen voor een warme overdracht aan de teambegeleiding van de bezoekende partij.
-Een contactmoment tussen de beide trainers en de scheidsrechter voorafgaande aan de wedstrijd (op het veld)
-Informeel napraten.

De ontvangst
Er worden voor deze beide dagen één of meerdere gastheren/vrouwen aangewezen. Speciaal voor deze actie zijn ze in een Venloverbroedert jack gestoken. De gastheer/gastvrouw vangt de bezoekende partij op bij aankomst op het sportpark, heet ze welkom en legt kort uit wat het doel van de actie is. Om dit duidelijk te maken wordt een flyer uitgedeeld. Ouders worden doorverwezen naar de kantine. De teams en hun begeleiding worden overgedragen aan de begeleiding van de thuisspelende partij. Het volstaat hierbij niet om te verwijzen naar een kleedlokaal en een persoon. Het is de bedoeling dat er daadwerkelijk een warme overdracht plaats vindt. De begeleiding van de thuis spelende partij zorgt er dan ook voor dat ze klaar staat zodat die warme overdracht daadwerkelijk kan plaatsvinden.

Het contactmoment
Voorafgaande aan de wedstrijd vindt er een contactmoment plaats tussen de beide trainers en de scheidsrechter. Het beste moment hiervoor is de warming up. Doel van dit moment? praatje maken (breekt het ijs) en uitwisselen van informatie. Bovendien kan de scheidsrechter zich al vast even voorstellen en vertellen wat hij van de trainers en de spelers verwacht (in positieve zin). Het is belangrijk dat de spelers dit contactmoment ook zien, je hebt als trainer immers een voorbeeldfunctie. Kies daarom een strategische plek uit voor de ontmoeting.

Uiteraard ben je tijdens de wedstrijd elkaars tegenstander. Er is helemaal niks mis met een stevig potje voetbal. Zolang respect voor elkaar maar in acht wordt genomen. Want daar staan we bij Venloverbroedert voor. In woord en daad!

 

Actie ‘Ouders langs de lijn of erover’ op herhaling
zaterdag 21 februari 2015
In september van het vorig jaar hebben we de actie ‘Ouders langs de lijn of erover’ gehouden. E- en F-teams van alle Venlose voetbalverenigingen hebben hieraan deelgenomen.

Met deze actie hebben we ouders en verzorgers bewust gemaakt van het effect van hun gedrag op de kinderen. Denk hierbij onder meer aan:
-Opmerkingen tegen spelers, scheidsrechter en begeleiding. Deze mogen nooit negatief zijn maar positief en opbouwend.
-Coachen van de spelers. Dit is geen taak van de ouders of verzorgers maar van de trainers en leiders, zij weten het beste hoe ze spelers voetballend beter kunnen maken. Daarnaast is er een ‘toeschouwerszone’ ingesteld van waar ouders en verzorgers het spel van hun kinderen dienen te volgen.

De actie heeft enorm veel positieve reacties opgeleverd en op veel sportparken lijkt het inmiddels een gewoonte te zijn. Het blijft echter belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden. Vandaar dat we de actie nog een keer onder de aandacht willen brengen, en wel op zaterdag 28 februari aanstaande.

 

Hey Scheids! Regels leren doe je samen!
woensdag 29 oktober 2014
Samen naar een veiliger sportklimaat, sportiviteit en respect bevorderen. NOC*NSF en de sportbonden trekken hierin gezamenlijk op. Eén van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten van de spelregelkennis. Om deze kennis onder de sporters te bevorderen, wordt dit seizoen het spelregelbewijs voor B-junioren geïntroduceerd. Venloverbroedert onderschrijft en ondersteunt dit initiatief en organiseert samen met de KNVB en het Valuascollege een interactieve avond met als gastspreker niemand minder dan eredivisie-scheidsrechter Kevin Blom.

Tijdens deze avond, die op maandag 10 november van 19.30 tot 21.00 uur in de aula van het Valuascollege zal plaatsvinden, wordt aan de B-jeugd van alle Groot-Venlose voetbalverenigingen een aantrekkelijk programma voorgeschoteld. In een heuse voetbalambiance zal Bart Houtermans, stadionspeaker van VVV-Venlo, de sfeer van het stadion oproepen en zal Kevin Blom een centrale rol vervullen. De aanwezige B-junioren zullen getest en uitgedaagd worden op het gebied van hun spelregelkennis, waarbij Kevin Blom aan de hand van eigen voorbeelden en praktijksituaties hierover met de jongeren in discussie zal gaan.

Venloverbroedert is een samenwerkingsverband tussen alle Venlose voetbalverenigingen, de KNVB, VVV-Venlo en de Scheidsrechtersvereniging Venlo en omstreken, en wordt ondersteund door de gemeente Venlo. Uitgangspunt is dat de verenigingen elkaar weten te vinden en de onderlinge verstandhouding vergroten : Met elkaar in plaats van tegenover elkaar. Het uiteindelijke doel? Het vergroten van het plezier en onderling respect op en rond de voetbalvelden.

 

Onthulling reclamebord Venloverbroedert
vrijdag 26 september 2014
Zaterdag 4 oktober wordt op alle velden van de veertien Venlose voetbalverenigingen een gezamenlijk reclamebord onthuld. Met dit reclamebord, bestaande uit het roze Venloverbroedert logo met daaronder de logo’s van de aangesloten verenigingen, dragen de verenigingen zichtbaar uit dat ze zijn aangesloten bij Venloverbroedert.

De onthulling is een vervolg op de actie ‘Ouders, langs de lijn of erover’ die 20 september jongstleden plaatsgevond. Iedere vereniging zal op eigen wijze invulling geven aan deze onthulling en zal ervoor zorgen dat het bord een prominente plek op het sportpark krijgt. VVV-Venlo, ook aangesloten bij Venloverbroedert, zal tijdens de thuiswedstrijd op vrijdagavond 3 oktober het logo van Venloverbroedert enkele malen tonen op haar LED boarding.