Venloverbroedert

 


Welkom op de site van Venloverbroedert

Venloverbroedert heeft een voorlopig platform weten te vinden onder de vlag van Sportinvenlo.nl. Deze stap was noodzakelijk om onszelf beter te kunnen profileren maar ook om doelstellingen, acties of bijvoorbeeld aankondigingen via deze site bekend te maken. Bovendien vinden we het ook van belang dat een en ander overzichtelijk op het internet verschijnt. Dit is slechts een eerste aanzet. We zijn nog aan het bekijken hoe we het beste structuur in de nieuwe opzet kunnen aanbrengen. Suggesties zijn vanzelfsprekend altijd welkom. In het menu van de website (bovenin) vind je de kop ‘VENLOVERBROEDERT’ met een uitklapbaar submenu, dit voor de pc-gebruikers. In de rechter kolom zijn de items die met Venloverbroedert van doen hebben ook terug te vinden, dit voor de tablet en mobiele telefoon gebruikers. In de toekomst zullen daar meer menu-items verschijnen. Inmiddels is er ook al een Facebookpagina aangemaakt. Op dit medium staat het iedereen vrij commentaren of suggesties te plaatsen. Nogmaals, dit is een eerste aanzet, niets zo veranderlijk als het internet. Meer info? Stuur een mail naar Marc Orval, coördinator van Venloverbroedert.

Historie
In februari 2013 heeft een aantal Venlose voetballiefhebbers het initiatief genomen Venloverbroedert op te zetten. Het initiatief is ontstaan na een conflict tussen twee jeugdteams in de regio Venlo. Doelstelling is normen en waarden bij leden en toeschouwers van de vijftien Venlose voetbalverenigingen onder de aandacht te brengen. Op die manier willen we bereiken dat iedere sporter in Venlo weet wat er van hem verwacht wordt. Via laagdrempelige acties willen we aandacht vragen voor specifieke onderwerpen. De shirtwissel-actie in april 2013 en shake-hands van oktober 2013 zijn daarvan voorbeelden. De kracht van Venloverbroedert is dat we letterlijk en figuurlijk dicht op de bal spelen. We weten wat er speelt in de dagelijkse aansturing van een sportvereniging en dus weten we als geen ander waar de behoeftes liggen. Door de krachten te bundelen en samenwerking te bevorderen, wordt het onderlinge respect binnen de Venlose verenigingen vergroot. Je creëert zo als het waren een netwerk waar verenigingen met hun initiatieven, problemen en vragen terecht kunnen. De doelen die Venloverbroedert voor ogen heeft zijn:

◾Synergie.
◾Begripsvorming voor elkaars problemen. En leren van elkaar.
◾Gebruik maken van elkaars organisatorische kennis en ervaringen.
◾Gezamenlijk gedragen initiatieven die tot betere resultaten leiden.
◾Verhoging betrokkenheid