SKATE/SKEELER

 

Skatevereniging Venlo

Secretariaat:
Meuleveldlaan 37
5926 SB Hout-Blerick
Email: info@skateverenigingvenlo.nl

Locatie:
Sportkern Herungerberg
Louisenburgweg 9
5916 NA Venlo

klik om naar de website te gaan

Februari 2008…

Nieuwe accommodatie skatevereniging Venlo

Skeelerclub De Berckt is ter ziele, lang leve skatevereniging Venlo. De nieuw opgerichte skatevereniging hoopt dit jaar nog door te groeien van dertig naar honderd leden.

Deze optimistische gedachte is gebaseerd op de nieuw te openen skatebaan aan de Louisenburgweg in Venlo op 6 april. De verhuizing van atletiekvereniging Scopias naar sportpark Vrijenbroek maakte de weg vrij voor het asfalteren van de oude atletiekbaan. Er werden ook enkele stroken aangelegd waar leden ongestoord lessen kunnen volgen. Enkele jaren geleden verhuisde skeelerclub De Berckt van Baarlo naar Panningen. Daar leefde de tak van sport absoluut niet waardoor het ledental snel van 150 naar 30 terugliep. Bovendien kwamen veruit de meeste leden uit Venlo, dus waarom niet naar Venlo verhuizen? “Zo hadden we ook een binding met de stad waardoor samenwerking met de sportstichting van de gemeente Venlo mogelijk werd”, legt secretaris Gé du Buf uit. “Bovendien werkten we toen al veel met kinderen, ook al een reden voor de gemeente om de baan te asfalteren. Goed voor ons, goed voor de stad. De ene hand wast nu eenmaal de andere.” De skatevereniging, die de nieuwe baan van de gemeente huurt, wil in de toekomst evenementen voor zowel jeugd als volwassenen organiseren. Ook kan iedereen lessen volgen die door gecertificeerde instructeurs worden gegeven. De contributies zijn laag gehouden om het beoefenen van de sport zo laagdrempelig mogelijk te houden. Volgens Du Buf belangrijk, niet alleen om de techniek bij te schaven, maar ook om aan veiligheid te werken. Du Buf: “Sport bedrijven is leuk, maar veiligheid gaat voor alles.” (sportinvenlo.nl)