Eerste Tang Soo Do Gup examen in Blerick

 

maandag 22 juni 2015
In maart van dit jaar is Koguryo gestart met het geven van les in Tang Soo Do (Koreaanse zelfverdediging) in het MFC Op Expeditie in Blerick. Regelmatig en constant oefenen is hierbij de sleutel tot succes om nieuwe doelen te halen bij de trainingen. De vooruitgang bij Tang Soo Do wordt getoetst tijdens een examen. Je wordt hiervoor uitgenodigd door de instructeur indien je alle disciplines van de volgende band goed beheerst.

Zaterdag 20 juni was het zover. Het eerste Gup (gekleurde banders) examen bij dojang Koguryo in Blerick. Er waren drie leden voorgedragen die examen deden in de gymzaal van het MFC. Een examen bestaat uit een vast aantal onderdelen. Allereerst een aantal theorievragen en daarna de warming-up. Vervolgens basis handtechnieken, basis voettechnieken en combinaties van hand- en voettechnieken. Om verder te gaan met loopvormen, sparren en breektesten. Hierbij kijkt een jury of de deelnemers voldoen aan de eisen die gesteld zijn behorende bij het niveau van de gekleurde band. Hoe hoger de Gup graad hoe meer een kandidaat moet weten en kunnen! Ieder behaald examen is een nieuwe mijlpaal in de Tang Soo Do carrière en een stap dichterbij de zwarte band.

Positief
Voor iedereen was dit de eerste keer dat ze aan een examen deelnamen, maar alle kandidaten waren desondanks niet zenuwachtig. De drie kandidaten deden allen hun uiterste best en ze kregen aan het eind van het examen van de jury te horen dat ze geslaagd waren. Tijdens een examen let de examencommissie ook op of er kandidaten zijn die in positieve zin opvallen. Bij dit examen was het Levai Olders (witte bander) die indruk maakte en als waardering een “AWARD MOST IMPROVED” in ontvangst mocht nemen.

Geslaagden voor dit examen van dojang Koguryo zijn:
Witte band met zwarte slip (9e Gup): Jesney Olders, Levai Olders en Ryan Sawang-Arom.