DARTS

 

VENLOSE DARTS ORANISATIE (VDO)

DART TEAM VENLO

 

Het ontstaan van darts

Wie de geschiedenis van darts wil beschrijven staat voor een tamelijk onmogelijke opgave. Het ontstaan van darts is namelijk op geen enkele wijze gedocumenteerd, zodat niet bekend is waardoor, wanneer en hoe deze vorm van vermaak is ontstaan. Dartresearcher Patrick Chaplin uit Engeland heeft in dit verband wel onderzoek gedaan. Daardoor beschikken we over een aantal leuke feiten en wetenswaardigheden. Over het ontstaan van darts doen allerlei lezingen de ronde, lezingen die geen van allen gestaafd kunnen worden door oude geschriften of wetenschappelijk onderzoek.

Een aantal feiten zijn te achterhalen die met zekerheid grenzende waarschijnlijkheid juist geacht mogen worden. Volgens de Oxford Englisch Dictionary, wordt het woord Darte voor het eerst vermeld in 1314. In 1330 en 1374 wordt het woord ook aangetroffen. Tegenwoordig treft men in de meeste woordenboeken achter de term Darts de volgende omschrijving aan: een werpspel met pijltjes naar een in cirkels met verschillende waardeaanduiding verdeelde schijf. De voorloper van darts is een verwijzing naar de vroegere jacht, die gold als eerste levensbehoefte. In tijden dat het weer minder werd, kwam de jacht op een laag pitje te staan, bijvoorbeeld de winter, omdat de meeste dieren in winterslaap waren of naar warmere oorden vertrokken. De jagers moesten hun vaardigheden op peil houden en daarvoor werd, zo gaat het verhaal binnen geoefend. De lengte van het oefenmateriaal moest derhalve worden aangepast, om nu binnen te oefenen met een speer van een of twee meter was niet praktisch en dus werden de eerste darts een feit. Wel staat vast dat Henry VIII al darts speelde of het spel in ieder geval kende. Rond 1530 ontving hij van Anna Boleyn een set darts, die waren ingelegd met edelstenen, zij het dat dit geschenk niet in goede aarde viel, wat niet lang daarna verloor Anna letterlijk haar hoofd ten gevolge van haar executie. De gift van Boleyn werd echter wel in een document vastgelegd.

Geen hoogstaande bezigheid
In de Britse samenleving in het begin van de 19e eeuw vond men darts geen hoogstaande bezigheid. Het dartspel werd veelal in pubs door de zogenaamde werkende klasse beoefend en werd gezien als een bezigheid die slecht voor de ontwikkeling was. In 1908 kwam darts stevig ter discussie te staan, toen een rechtbank in Leeds moest beslissen over de vraag: kansspel of niet? Een pubeigenaar uit Leeds kreeg het voor elkaar een demonstratie in de rechtbank te spelen en een speler wist direct drie darts in de dubbel 20 te krijgen. Om aan te tonen dat het geen geluk was geweest kregen de rechters een zelfde herhaling. De rechters waren werkelijk verbaasd en vonnisten met de woorden: dit is géén kansspel. Voor darts betekende dit een belangrijke stap op weg naar volledige acceptatie, eerst als spel en later als sport.

Het dartbord
Het uiteindelijke dartbord is ontworpen door Brian Gamlin, een timmerman uit Lancashire. Nadat er binnen werd geoefend (op een doorgezaagde boomstam, de jaarringen leverden een natuurlijke vlakverdeling op) was al gauw de verveling een feit. Hij ontwierp het ingenieuze systeem van nummering. Later werden de borden gemaakt van samengeperst varkenshaar, omdat het hout telkens snel zou splijten. Tegenwoordig worden de borden gemaakt van sisal, dat als eigenschap heeft dat gaatjes weer worden dichtgedrukt zodra er met een dart een nieuw gaatje wordt gemaakt. Slijtage is daarmee overigens niet uitgesloten, maar een gemiddeld dartbord kan tegenwoordig bij normaal gebruik zes maanden mee.

Metalen darts
Tot het begin van de 19e eeuw is over de vorm en samenstelling van darts weinig bekend. We weten dus wel dat Henry VIII een set in zijn bezit had, maar wie deze vervaardigd heeft is nimmer bekend geworden. Metalen barrells waren er zeker nog niet, de houten barrell werd verzwaard met een stuk lood, waardoor ook tevens de metalen punt beter kon worden bevestigd. In 1906 zou er voor het eerst sprake zijn geweest van een metalen barrell, waarbij nog wel steeds van een houten shaft gebruik werd gemaakt. Jim Pike ontwierp deze dart. In 1937 ontwierp Frank Lowy de gehele metalen dart, een Hongaar die in Engeland faam als uitvinder zou verwerven, en tevens oprichter was van de firma Unicorn die tot op de dag van vandaag als fabrikant van darts bekend staat. De darts die hij ontwierp waren vervaardigd van een koperlegering ofwel Brass zoals dat in Engeland genoemd wordt. De shaft van de dart produceerde hij uit aluminium en de flight uit gevulcaniseerd fiber. De dart die zo stond bleek een stuk duurzamer dan al zijn voorgangers. Lowy vroeg direct patent aan op zijn uitvinding en dat kostte hem £ 6,- toch een flink bedrag voor die tijd. Hij liet ook als eerste de darts in sets van drie verpakken en zorgde er op die manier voor dat de darter nu drie darts kon kopen die volledig identiek aan elkaar waren en heeft met zijn uitvinding een revolutie in de darts-beoefening teweeg gebracht. Het zou nog tot de jaren 70 duren voordat ook andere legeringen ontstonden, zoals nikkelzilver, wolfraam en kobalt. Groot voordeel hiervan was dat er slankere darts konden worden ontworpen en dit de nauwkeurigheid van de worp ten goede kwam.

In 1973 begon de Britse Darts Organisatie haar activiteiten. Dat was ook de tijd waarin televisie een steeds nadrukkelijker rol ging spelen in de dartwereld. Toch zou het nog tot 1978 duren vooraleer het eerste Wereldkampioenschap werd georganiseerd. Sindsdien heeft de dartsport zich snel ontwikkeld. In Nederland werd al gedart vanaf de Tweede Wereldoorlog, toen Britse soldaten het spel meebrachten. Lange tijd werd het alleen in de British Legion Clubs en zeemanshuizen gespeeld totdat Den Haag als eerste stad in Nederland omstreeks 1970 de BBC kon ontvangen en het WK daar op televisie te zien was. Direct werd in deze stad de eerste serieuze dartcompetitie opgestart en is Den Haag het dart-wahalla in Nederland gebleven. Niet lang daarna volgde de rest van Nederland het Haagse voorbeeld en werd zes jaar later, in 1976, de Nederlandse Darts Bond opgericht. Deze organisatie groeide uit tot een landelijk operende bond met afdelingen door heel het land, terwijl er ook steeds meer onafhankelijke plaatselijke bonden bijkwamen, hetgeen in juli 1989 resulteerde in de oprichting van de Nederlandse Darts Federatie, op verzoek van de afdelingen van de N.D.B. en in overleg met het Ministerie van W.V.C., waarin de afdelingen als zelfstandige dartsorganisaties lid zouden zijn. Dit om een einde te maken aan de grote verdeeldheid in de dartssport. De Nederlandse Darts Federatie is dus een voortzetting van de Nederlandse Darts Bond, opgericht in december 1976. De federatie begon met 12 lidorganisaties (de oude afdelingen) die tezamen ongeveer 7000 leden hadden. Een aantal taken werden door het federatiebestuur afgestoten, zoals een centrale ledenadministratie, het verstrekken van spelerspasjes, collectieve verzekeringen, e.d. Een aantal nieuwe taken werd op zich genomen. Een van de belangrijkste taken van het federatiebestuur was de groei van de federatie en vooral daarin werd veel tijd en energie gestoken. Inmiddels is in februari 2005 de N.D.F. weer omgevormd tot een N.D.B. Momenteel zijn er 26 regionale bonden lid van de bond met een gezamenlijk ledental van 44229. Was de doelstelling in 1989 nog zuiver alleen de promotie van de sport, nu ligt de prioriteit bij eenheid binnen de sport (eenheid in reglementen en wedstrijden) maar vooral ook bij de ontwikkeling van de topsport en de jeugd. De N.D.B. is weer een afdelingsbond van de World Darts Federation waarbij 62 bonden over de hele wereld zijn aangesloten. De N.D.B. is na de Engelse Dartbond een der grootste afdelingsbonden. Het mag typerend zijn dat in het land waar de sport zijn oorsprong had; Engeland, de sport pas in 2005 erkend werd. Gelukkig werd dit in Nederland al vele jaren eerder gedaan. De organisatie door Nederland van de World Cup VIII in 1991 te Zandvoort, was zodanig dat nationaal en internationaal veel lof geoogst werd. Nog nooit in de geschiedenis van de dartssport deden zoveel landen (34) mee. Het werd uitgeroepen tot het best georganiseerde toernooi ooit van opening tot sluiting. Daarmee zette Nederland voor het eerst een stap richting het feit dat zij internationaal aangeschreven staat als de best organiserende bond en met de beste officials ter wereld. Open Nederland is het paradepaardje van de NDB en is het drukst bezochte toernooi en heeft de meeste deelnemers ten opzichte van andere internationale toernooien die meetellen voor de W.D.F.-ranking. Dit jaar hadden zo’n 4700 deelnemers zich ingeschreven. Het toernooi wordt al gedurende 5 jaar live op tv door SBS6 uitgezonden. Daarmee liep Nederland dus ook voorop, pas dit jaar (2006) worden andere internationale toernooien uitgezonden via Eurosport 2.

Successen
Naast de groei in mensen en middelen groeide ook de sport en de beoefening daarvan. De in aanvang betrekkelijk smalle top van spelers die op internationaal niveau meedraaiden is belangrijk verbreed en internationale successen konden dan ook niet uitblijven. Ook de jeugd deelt in die successen. Meest spraakmakend waren de successen behaald op de EK 2000 door het damesteam (waar zij de overall titel bemachtigde), de EK 2004 door het herenteam (dat toen voor het eerst de overall titel veroverde) en de EK Jeugd 2005 waar de jeugd alle titels binnenhaalden. De WK 2005 kon ook in de boeken als de meest succesvolste ooit. Voor alle successen behaalt door de Nederlandse spelers/speelsters verwijzen wij u naar onze hall of fame. Dat de successen van vooral Raymond van Barneveld en onze andere toppers invloed had op de ledengroei mag duidelijk zijn. Ook de tv-uitzendingen van SBS-6 hebben een toeloop veroorzaakt.

Ledenverloop van 1993 t/m heden:

1993: 13565 leden
1994: 14203
1995: 15259
1996: 16360
1997: 17320
1998: 18471
1999: 20372
2000: 27157
2001: 28585
2002: 32029
2003: 40002
2004: 41834
2005: 42984
2006: 43805
2007: 43844
2008: 41136

De N.D.B. houdt per jaar gemiddeld zo’n 8 rankingtoernooien. Via de top van de rankingtoernooien worden spelers geselecteerd voor de Nederlandse Selectie en Jong Oranje. Voor de jeugd worden tijdens de rankingtoernooien gelijktijdig hun rankingtoernooi gespeeld, gedurende 1993-2006 is het aantal deelnemers explosief gegroeid, terwijl het aantal toernooien per seizoen minder werd. (bron: Nederlandse Darts Bond)