BEUGELEN

 

BC DE KUITERS

DOS BELFELD

Gechiedenis
Beugelen is een van de oudste bolsporten van Nederland en ver daarbuiten. In het bisdom Luik is reeds sprake van een soortgelijk spel in 1344. Ook in Thorn (L) en in Haarlem is in die tijd al sprake van het beugelspel. In 1390 schonk graaf Aalbrecht daar een stuk grond om er een beugelbaan op aan te leggen. In 1432 werd in Deventer al melding gemaakt van beugelen langs de oevers van de IJssel.

De geleerden zijn het er niet over eens of het spel ontstaan is als een volksspel of dat het spel eerst was voorbehouden aan de adel. De adel heeft het spel wel zeer gewaardeerd. Zo was er sprake van een beugelbaan bij paleis Het Loo en in 1661 was er sprake van een beugelbaan voor de ambassades in Moskou. Van lieverlee is het echter steeds meer een volkssport geworden, vooral een buitensport op niet overdekte banen waar vaak gespeeld werd met als inzet hammen, bier, worst en dergelijke.

In het noorden van het land is de beugelsport langzaam teruggelopen, maar in Brabant en Limburg treft men nog steeds veel, nu overdekte, beugelbanen aan. De belangstelling voor de beugelsport neemt zelfs toe.

In 1932 ontstond de eerste overkoepelende organisatie: de Midden-Limburgschen Beugel Bond. Zij zorgde voor een verdere ontwikkeling van de sport. In 1967 kwam de Nederlandse Beugel Bond tot stand en de aansluiting bij de Nederlandse Sport Federatie. Nu wordt er in drie districten beugelcompetitie gespeeld van september tot eind maart. Daarnaast zijn er toernooien om het Nederlandse kampioenschap verdeeld over 4 klassen. Er worden internationale toernooien gespeeld en ook in België en Duitsland wordt actief gebeugeld. (bron: Nederlandse Beugel Bond)